Thanh Miện hoàn thành giới thiệu đại biểu ứng cử HĐND huyện và xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày tạo: 16/03/2021

Đúng 17h, ngày 14/3 - hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐB QH khóa XV và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện đã nhận được 63 hồ sợ ứng cử đại biểu HĐND huyện; UBBC các xã, thị trấn đã nhận được 860 hồ sơ ứng cử HĐND các xã, thị trấn. Trong số đại biểu ứng cử HĐND xã có 858 người do các cơ quan, tổ chức, các thôn, khu dân cư giới thiệu, 2 người tự ứng cử.

 
 

 Đến ngày 14-3-2021 các địa phương đã hoàn thành việc giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

 
            Hiện nay, UBBC 2 cấp của huyện đang tiếp tục hoàn thiện danh sách, thông tin người ứng cử để chuẩn bị cho bước hiệp thương lần 2. Trước đó, trên cơ sở quy định của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, cùng các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBBC huyện đã công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị. Theo đó, toàn huyện sẽ có 8 đơn vị bầu cử cấp huyện, bao gồm: đơn vị bầu cử số 1 gồm 2 xã Ngô Quyền, Tân Trào; đơn vị bầu cử số 2 gồm 2 xã Đoàn Kết, Lê Hồng; đơn vị bầu cử số 3 gồm 2 xã Đoàn Tùng, Hồng Quang; đơn vị bầu cử số 4 gồm 2 xã Thanh Tùng, Phạm Kha; đơn vị bầu cử số 6 gồm 2 xã Tứ Cường, Cao Thắng; đơn vị bầu cử số 7 gồm 2 xã Ngũ Hùng, Thanh Giang; mỗi đơn vị được bầu 04 đại biểu. Các đơn vị bầu cử số 5 gồm Thị Trấn Thanh Miện và xã Lam Sơn; và đơn vị bầu cử số 8 gồm 3 xã Chi Lăng Nam, Chi Lăng Bắc, Hồng Phong; mỗi đơn vị được bầu 5 đại biểu. Ngoài ra, toàn huyện cũng sẽ có 127 đơn vị bầu cử cấp xã, bầu 442 đại biểu tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội lớn của toàn dân tộc, là ngày công dân Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, thì tất cả những nội dung công việc thực hiện theo Luật bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND và kế hoạch bầu cử do HĐBC quốc gia thông qua phải được hoàn thành đúng tiến độ. Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương trong huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và chú trọng thực hiện, hoàn thành các bước theo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác triển khai, tổ chức bầu cử; làm chặt chẽ, đúng thời điểm và quy định mọi công việc, mọi khâu chuẩn bị, các bước quy trình theo đúng hướng dẫn.

            Hải Yến
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Cảm nhận về ngày 30/4- Ngày giải phóng Miền Nam, Thống nhất Tổ quốc  (29/04/2021)
- Đoàn giám sát của UBBC tỉnh về làm việc với UBBC huyện (20/04/2021)
- Nhiều địa phương hoàn thành niêm yết danh sách cử tri trước thời hạn (19/04/2021)
- Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (16/04/2021)
- Nhận diện và đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (12/04/2021)
- Cảnh giác trước hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trước cuộc bầu cử Quốc Hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (09/03/2021)
- Thường trực Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục phòng chống dịch Covid 19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn(04/03/2021)
- Thanh Miện chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XV và HDDNF các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (04/03/2021)
- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank Hải Dương ủng hộ huyện 100 triệu đồng để phòng chống dịch Covid 19 (02/03/2021)
- Nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ huyện trong phòng chống dịch bệnh covid-19 (25/02/2021)
CỔNG THÔNG TIN HUYỆN THANH MIỆN - TỈNH HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Thanh Miện
Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hữu Tiếp - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Điện Thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562
Email: huyenthanhmien@gmail.com