Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 11 (Từ ngày08/3/2021 đến ngày 14/3/2021)
Ngày tạo: 08/03/2021

Lịch làm việc

của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 11

(Từ ngày08/3/2021 đến ngày 14/3/2021)

 
   


Lãnh đạo

Thời gian

Đ/c Vũ Minh Nguyệt

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

(1)

Đ/c Nhữ Văn Cúc

Chủ tịch

UBND huyện

(2)

Đ/c Bùi Hữu Tiếp

Phó Chủ tịch

UBND huyện

(3)

Đ/c Khổng Quốc Toản

Phó Chủ tịch

UBND huyện

(4)

Thứ 2

08/3

2021

Sáng

Dự tổng kết nhiệm kỳ

HĐND xã Hồng Quang

Họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự tổng kết nhiệm kỳ

HĐND xã Cao Thắng

- Họp thường kỳ UBND huyện

- Dự hội nghị giới thiệu ứng cử tham gia đại biểu HĐND huyện khóa XX

- Họp thường kỳ UBND huyện

- Dự hội nghị giới thiệu ứng cử tham gia đại biểu HĐND huyện khóa XX

- Họp thường kỳ UBND huyện

- Dự hội nghị giới thiệu ứng cử tham gia đại biểu HĐND huyện khóa XX

Thứ 3

09/3

2021

Sáng

-Dự tổng kết nhiệm kỳ HĐND xã Đoàn Kết

- Họp Chi bộ Văn phòng

Họp Chi bộ Văn phòng

Họp Chi bộ Văn phòng

- Dự tổng kết nhiệm kỳ HĐND xã Đoàn Kết

- Họp Chi bộ Văn phòng

Chiều

- Họp Thường trực Huyện ủy

-Dự tổng kết nhiệm kỳ HĐND xã Ngũ Hùng

Họp Thường trực Huyện ủy

Họp Thường trực Huyện ủy

Dự Họp Thường trực Huyện ủy

Thứ 4

10/3

2021

Sáng

Dự tổng kết nhiệm kỳ

HĐND xã Lê Hồng

Kiểm tra sản xuất, công tác phòng chống dịch COVID-19

Kiểm tra công tác GPMB đường vành đai phía Đông Bắc Thị trấn Thanh Miện

- Dự hội nghị giới thiệu ứng cử tham gia đại biểu HĐND huyện khóa XX

- Dự tổng kết nhiệm kỳ HĐND xã Lê Hồng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với các trường về xây dựng trường chuẩn quốc gia

(1) (2) (3) (4)

Thứ 5

11/3

2021

Sáng

Dự tổng kết nhiệm kỳ

HĐND xã Thanh Tùng

Kiểm tra sản xuất, công tác phòng chống dịch COVID-19

Kiểm tra công tác GPMB đường Cao Thắng – Tiền Phong

Làm việc với các trường về xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Kiểm tra CSVC các trường học, khi học sinh đi học trở lại

Chiều

Dự tổng kết nhiệm kỳ

HĐND xã Chi Lăng Bắc

Làm việc tại cơ quan

Dự tổng kết nhiệm kỳ

HĐND xã Chi Lăng Bắc

- Làm việc với các trường về xây dựng trường chuẩn quốc gia;

- Kiểm tra CSVC các trường học, khi học sinh đi học trở lại

Thứ 6

12/3

2021

Sáng

- Họp Thường trực Huyện ủy

- Dự tổng kết nhiệm kỳHĐND xã Đoàn Tùng

Họp Thường trực Huyện ủy

Dự Họp Thường trực Huyện ủy

Dự Họp Thường trực Huyện ủy

Chiều

Dự tổng kết nhiệm kỳ

HĐND xã Chi Lăng Nam

Dự tiếp đoàn công tác của Tỉnh ủy

Dự tiếp đoàn công tác của Tỉnh ủy

- Kiểm tra CSVC các trường học, khi học sinh đi học trở lại

- Dự tiếp đoàn công tác của Tỉnh ủy

Thứ 7

13/3

2021

Sáng

     

Trực chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chiều

     

Trực chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

CN

14/3

2021

Sáng

   

Trực chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

Chiều

Dự tổng kết nhiệm kỳ

HĐND thị trấn Thanh Miện

Dự tổng kết nhiệm kỳ

HĐND thị trấn Thanh Miện

Trực chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Dự tổng kết nhiệm kỳ

HĐND thị trấn Thanh Miện

Trên đây là Lịch làm việc của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác./.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Quyết định về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử (29/04/2021)
- Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của người bị kết án tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân (20/04/2021)
- Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 17 (16/04/2021)
- Lịch làm việc tuần 16 của lãnh đạo HĐND-UBND huyện (09/04/2021)
- Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của người bị kết án tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân (08/04/2021)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 10 (Từ ngày01/3/2021 đến ngày 07/3/2021) (01/03/2021)
- Thông báo hoạt động của ngân hàng Đại Dương (OceanBank) tại Thanh Miện(25/02/2021)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 09 (Từ ngày22/02/2021 đến ngày 28/02/2021) (22/02/2021)
- Thông báo Về việc bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa huyện thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện(21/02/2021)
- Quyết định công bố dự toán năm 2021 huyện Thanh Miện(02/02/2021)
CỔNG THÔNG TIN HUYỆN THANH MIỆN - TỈNH HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Thanh Miện
Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hữu Tiếp - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Điện Thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562
Email: huyenthanhmien@gmail.com