Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 10 (Từ ngày01/3/2021 đến ngày 07/3/2021)
Ngày tạo: 01/03/2021

Lịch làm việc

của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 10

(Từ ngày01/3/2021 đến ngày 07/3/2021)

 
   


Lãnh đạo

Thời gian

Đ/c Vũ Minh Nguyệt

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

(1)

Đ/c Nhữ Văn Cúc

Chủ tịch

UBND huyện

(2)

Đ/c Bùi Hữu Tiếp

Phó Chủ tịch

UBND huyện

(3)

Đ/c Khổng Quốc Toản

Phó Chủ tịch

UBND huyện

(4)

Thứ 2

01/3

2021

Sáng

- Từ 7h30'-9h30' Họp trực tuyến với BTV Tỉnh ủy

- Chỉ đạo công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng tại các xã, thị trấn

- Từ 7h30'-9h30' Họp trực tuyến với BTV Tỉnh ủy

- Chỉ đạo công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng tại các xã, thị trấn

- Từ 7h30'-9h30' Họp trực tuyến với BTV Tỉnh ủy

- Chỉ đạo công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng tại các xã, thị trấn

- Từ 7h30'-9h30' Họp trực tuyến với BTV Tỉnh ủy

- Chỉ đạo công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng tại các xã, thị trấn

Chiều

Họp Thường trực Huyện ủy

Họp Thường trực Huyện ủy

Dự họp Thường trực Huyện ủy

Dự họp Thường trực Huyện ủy

Thứ 3

02/3

2021

Sáng

Dự họp thường kỳ UBND huyện

Họp thường kỳ UBND huyện

Họp thường kỳ UBND huyện

Họp thường kỳ UBND huyện

Chiều

Họp BTV Huyện ủy

Họp BTV Huyện ủy

Họp BTV Huyện ủy

Dự họp BTV Huyện ủy

Thứ 4

04/3

2021

Sáng

Kiểm tra cơ sở

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Kiểm tra sản xuất

Kiểm tra sản xuất

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chiều

Họp trực tuyến chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Họp trực tuyến chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Họp trực tuyến chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Họp trực tuyến chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

(1) (2) (3) (4)

Thứ 5

05/3

2021

Sáng

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Kiểm tra sản xuất

Kiểm tra sản xuất

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chiều

Kiểm tra cơ sở

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

- Kiểm tra sản xuất

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

06/3

2021

Sáng

Họp Thường trực Huyện ủy

Họp Thường trực Huyện ủy

Dự Họp Thường trực Huyện ủy

Dự Họp Thường trực Huyện ủy

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Kiểm tra công tác hậu cần khu cách ly

Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

07/3

2021

Sáng

   

Trực chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

Chiều

   

Trực chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

CN

08/3

2021

Sáng

 

Trực chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Kiểm tra công tác hậu cần khu cách ly

 

Chiều

 

Trực chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

   

Trên đây là Lịch làm việc của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác./.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Quyết định về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử (29/04/2021)
- Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của người bị kết án tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân (20/04/2021)
- Lịch làm việc của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 17 (16/04/2021)
- Lịch làm việc tuần 16 của lãnh đạo HĐND-UBND huyện (09/04/2021)
- Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của người bị kết án tịch thu xác lập quyền sở hữu toàn dân (08/04/2021)
- Thông báo hoạt động của ngân hàng Đại Dương (OceanBank) tại Thanh Miện(25/02/2021)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 09 (Từ ngày22/02/2021 đến ngày 28/02/2021) (22/02/2021)
- Thông báo Về việc bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa huyện thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện(21/02/2021)
- Quyết định công bố dự toán năm 2021 huyện Thanh Miện(02/02/2021)
- THÔNG BÁO Về việc không tổ chức tiếp công dân trong tháng 02 năm 2021 (01/02/2021)
CỔNG THÔNG TIN HUYỆN THANH MIỆN - TỈNH HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Thanh Miện
Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hữu Tiếp - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Điện Thoại: 0220 3 736562 - Fax:0220 3 736562
Email: huyenthanhmien@gmail.com