LỊCH LÀM VIỆC của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 52 (Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020)
Ngày tạo: 21/12/2020

LỊCH LÀM VIỆC

của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 52

(Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020)

 
   


Lãnh đạo

Thời gian

Đ/c Phạm Hồng Quảng

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

(1)

Đ/c Nhữ Văn Cúc

Chủ tịch

UBND huyện

(2)

Đ/c Bùi Hữu Tiếp

Phó Chủ tịch

UBND huyện

(3)

Đ/c Khổng Quốc Toản

Phó Chủ tịch

UBND huyện

(4)

Thứ 2

21/12

2020

Sáng

Dự Lễ đón nhận danh hiệu xã Tứ Cường đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Dự Lễ đón nhận danh hiệu xã Tứ Cường đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Dự Lễ đón nhận danh hiệu xã Tứ Cường đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Dự Lễ đón nhận danh hiệu xã Tứ Cường đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Chiều

Dự họp thường kỳ UBND huyện

Họp thường kỳ UBND huyện

Họp thường kỳ UBND huyện

Họp thường kỳ UBND huyện

Thứ 3

22/12

2020

Sáng

Dự họp HĐND tỉnh kỳ 15 HĐND tỉnh khóa XVI

Dự họp HĐND tỉnh kỳ 15 HĐND tỉnh khóa XVI

Chủ trì Hội nghị xét sáng kiến kinh nghiệm năm 2020

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp HĐND tỉnh kỳ 15 HĐND tỉnh khóa XVI

- Dự họp HĐND tỉnh kỳ 15 HĐND tỉnh khóa XVI

- Dự hội nghị tổng kết công tác an ninh

Họp xử lý đất dôi dư

Họp Đảng ủy Chính quyền

mở rộng

Thứ 4

23/12

2020

Sáng

Dự họp HĐND tỉnh kỳ 15 HĐND tỉnh khóa XVI

Dự họp HĐND tỉnh kỳ 15 HĐND tỉnh khóa XVI

Tiếp công dân

Họp tiểu ban nội dung, tuyên truyền Lễ đón NTM

Chiều

Dự họp HĐND tỉnh kỳ 15 HĐND tỉnh khóa XVI

Dự họp HĐND tỉnh kỳ 15 HĐND tỉnh khóa XVI

Họp triển khai công tác xử lí vi phạm hàng lang lưới điện cao áp

-Thăm các chức sắc công giáo.

- Tiếp công dân

(1) (2)(3) (4)

Thứ 5

24/12

2020

Sáng

Dự họp HĐND tỉnh kỳ 15 HĐND tỉnh khóa XVI

Dự họp HĐND tỉnh kỳ 15 HĐND tỉnh khóa XVI

Họp xử lý đất dôi dư

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp HĐND tỉnh kỳ 15 HĐND tỉnh khóa XVI

Dự họp HĐND tỉnh kỳ 15 HĐND tỉnh khóa XVI

Họp UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

25/12

2020

Sáng

Họp HĐND huyện kỳ 12

HĐND khóa XIX

Họp HĐND huyện kỳ 12

HĐND khóa XIX

Họp Sở TNMT

Họp HĐND huyện kỳ 12 HĐND khóa XIX

Chiều

Họp HĐND huyện kỳ 12

HĐND khóa XIX

Họp HĐND huyện kỳ 12 HĐND khóa XIX

Họp HĐND huyện kỳ 12 HĐND khóa XIX

Họp HĐND huyện kỳ 12 HĐND khóa XIX

Thứ 7

26/12

2020

Sáng

Họp HĐND huyện kỳ 12

HĐND khóa XIX

Họp HĐND huyện kỳ 12

HĐND khóa XIX

Họp HĐND huyện kỳ 12 HĐND khóa XIX

Họp HĐND huyện kỳ 12 HĐND khóa XIX

Chiều

Họp HĐND huyện kỳ 12 HĐND khóa XIX

Họp HĐND huyện kỳ 12 HĐND khóa XIX

Họp HĐND huyện kỳ 12 HĐND khóa XIX

Họp HĐND huyện kỳ 12 HĐND khóa XIX

CN

27/12

2020

Sáng

       

Chiều

       

Trên đây là Lịch làm việc của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác./.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 03 (Từ ngày11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)  (11/01/2021)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 02 (Từ ngày04/01/2021 đến ngày 10/1/2021)  (04/01/2021)
- Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 01 (Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021)  (25/12/2020)
- LỊCH LÀM VIỆC của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 51 (Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020) (14/12/2020)
- Thông báo lựa chọn đấu giá đất tại thôn Hoành Bồ xã Lê Hồng(10/12/2020)
- Thông báo danh mục thủ tục dịch vụ công trực tuyến huyện Thanh Miện(10/12/2020)
- Quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện xây dựng đường dây trung thế và các trạm biến áp của gia đình ông Ngô Văn Sảng(08/12/2020)
- Quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện xây dựng đường dây trung thế và các trạm biến áp của gia đình ông Nguyễn Văn Lục(08/12/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 03 (Từ ngày11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 02 (Từ ngày04/01/2021 đến ngày 10/1/2021)
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 01 (Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021)
+ LỊCH LÀM VIỆC của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 52 (Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020)
+ LỊCH LÀM VIỆC của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện tuần 51 (Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Thanh Miện
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
Kết quả Giải quyết TTHC Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
- thử nghiệm
- thu nghiem 1
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 46
Hôm nay 1,227
Tháng này: 136,794
Tất cả: 1,437,641
THƯ VIỆN ẢNH