Hội nghị triển khai KH số 788 của UBTVQH và KH số 03 của BCĐ thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày 6/11BCĐ thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huện đã tổ chức Hội nghị trển khai kế hoạch tổ chức thực hiện NQ số 788 của UBTVQH và kế hoạch số 03 của BCĐ thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đồng Dũng Mạnh- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện, TRưởng BCĐ thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trù trì hội nghị.

 

 Đ/c Đồng Dũng Mạnh- Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị
 
 
         Theo NQ số 788 của UBTVQH, huyện Thanh Miện thực hiện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, thành lập 2 đơn vị hành chính cấp xã Thị trấn TM và xã Hồng Phong. Trên cơ sở NQ của UBTVQH, BCĐ đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Từ nay đến ngày 1/12/2019, khi NQ có hiệu lực, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ chuyên môn của mình cần tích cực vào cuộc tổ chức thực hiện. Việc triển khai kế hoạch nhằm chuẩn bị các điều kiện để bộ máy trong hệ thống chính trị của 2 đơn vị hành chính cấp xã mới được hình thành sau khi sắp xếp đi vào hoạt động theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời xác định các nội dung, công việc cần thực hiện để cơ quan, đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở chủ động triển khai phù hợp với quy định và tình hình thực tế ở huyện và xã- thị trấn. Một số nội dung cần tổ chức thực hiện xong trước ngày 30/11/2019 là: công bố NQ của UBTVQH, tổ chức việc khắc dấu của đơn vị hành chính mới, kiện toàn bộ máy trong hệ thống chính trị của các xã thị trấn mới thành lập, quy trình chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy, thường trực HĐND, lãnh dạo UBND, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội theo 5 bước. Ngoài ra cần chú tổ chức thực hiện giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp. Tiếp nhận bàn giao tài chính, tài sản công nợ và cơ sở vật chất. Đổi tên các cơ quan, tổ chức đơn vị. Đổi tên các thôn thành KDC đối với Thị trấn. Chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức. Thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy- Trưởng BCĐ nhấn mạnh thời gian từ nay đến khi công bố NQ không còn dài trong khi khối lượng công việc lớn. Do đó để việc triển khai việc sáp nhập đạt kết quả cao, Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, thành viên BCĐ cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về NQ số 788 của UBTVQH. Việc tổ chức thực hiện phải bám sát quy định của TW, của tỉnh, đồng thời có sự vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thực hiện trên địa bàn huyện và các xã- thị trấn. Qúa trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến các hoạt động chung của xã- thị trấn. Không có sự gián đoạn giữa đơn vị hành chính xã thị trấn cũ với đơn vị hành chính mới được thành lập, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Hoàng Nết

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thôn Phù Tải 1 xã Thanh Giang tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc (11/11/2019)
- MTTQ huyện trù trì tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội (09/11/2019)
- Kết quả sau 2 năm thực hiện hoạt động “Dân vận chính quyền” (01/11/2019)
- Ngân hàng chính sách xã hội Thanh Miện cho vay uỷ thác đạt 265 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2019 (25/10/2019)
- Ngân hàng chính sách xã hội Thanh Miện cho vay uỷ thác đạt 265 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2019 (25/10/2019)
- BCH Trung ương Hội nông dân Việt Nam làm việc với Hội nông dân huyện(11/10/2019)
- Chào đón lễ công bố quyết định công nhận Thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I(08/10/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019
+ THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Điểm dân cư mới thôn Đỗ Hạ, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện-đợt 1/lần1)
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Thanh Miện
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
Kết quả Giải quyết TTHC Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
- thử nghiệm
- thu nghiem 1
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 62
Hôm nay 1,063
Tháng này: 18,955
Tất cả: 625,456
THƯ VIỆN ẢNH