Thanh Miện kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 08/8, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), đồng thời tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị Số 05 của Bộ Chính trị Khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tôn vinh điển hình tiên tiến. Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Phó Trưởng Ban TG Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; lãnh đạo đảng ủy các xã, thị trấn; các cá nhân và đại diện các tập thể điển hình tiên tiến đã về dự.

 
 

 Đ/c Đồng Dũng Mạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích thực hiện di chúc của Chủ tịch HCM

 
         Trong không khí trang nghiêm của lễ kỷ niệm, đồng chí Đồng Dũng Mạnh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trình bày diễn văn kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó khẳng định bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Là tâm nguyện, tình cảm, tư tưởng, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Người có một mong ước tột cùng đó là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Sau 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đạt được những thành tựu quan trọng, đó là: giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Đảng ta đã nhận thức và đúc rút được những bài học mang ý nghĩa lịch sử và thời đại: bài học về tinh thần lạc quan và bản lĩnh khoa học cách mạng; về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; về thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; về sự quan tâm đặc biệt sâu sắc tới thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước và bài học về chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Những kinh nghiệm, bài học quý báu đó đã và đang được Đảng ta kế thừa, vận dụng và phát huy trong công tác lãnh đạo nhằm duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ và nhân dân Thanh Miện đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, đạt những thành quả nổi bật, đóng góp đáng kể cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Qua các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Miện được Đảng và Chính phủ trao tặng 02 Huân chương quân công, 09 Huân chương chiến công, 09 Huân chương kháng chiến, 31 Huân chương lao động và nhiều huy chương, huy hiệu, bằng khen, kỷ niệm chương và giấy khen. Có 06 người được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động. Toàn huyện có 406 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 257 danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ; có 3.729 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh và 2.500 thương binh, bệnh binh. Có 04 xã được phong “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Huyện Thanh Miện được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1999.

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đảng bộ và nhân dân Thanh Miện tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác, tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Công nghiệp, dịch vụ, xây dựng và kết cấu hạ tầng phát triển khá nhanh. Đến tháng 7/2019, huyện có 270 doanh nghiệp đang hoạt động, cơ bản diện tích đất trong 03 cụm công nghiệp được lấp đầy; có 15 dự án phát triển sản xuất công nghiệp đầu tư vào các cụm và điểm công nghiệp, trong đó có 11 doanh nghiệp nước ngoài trực tiếp đầu tư, với tổng số vốn trên 3.000 tỷ đồng, thu hút trên 30.000 lao động. Quy hoạch 350 ha đất đô thị, trong đó tập trung phấn đấu Thị trấn Thanh Miện sớm trở thành đô thị loại 4, xã Đoàn Tùng trở thành đô thị loại 5 vào năm 2020. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin được tăng cường. Đến tháng 6/ 2019, có 51/64 trường đạt chuẩn Quốc gia 14/19 xã đạt chuẩn bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chú trọng. Quốc phòng - quân sự địa phương tiếp tục được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp theo đúng lộ trình và đạt kết quả tốt. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có bước trưởng thành; chất lượng đảng viên được nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được tăng cường. Dân chủ được mở rộng và phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố. Đến nay, toàn huyện đã có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Thanh Miện hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2019, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra. Kết quả đó chính là sự vận dụng sáng tạo Di chúc của Chủ tịch cách Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn, cộng với vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong toàn huyện.

Về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy đã đánh giá chi tiết. Kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, cốt yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến tích cực trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Các TCCS đảng, các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những công việc đột phá, trọng tâm để chỉ đạo thực hiện tạo ra sự chuyển biến rõ nét; các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã gương mẫu đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện đăng ký nêu gương. Trong quá trình thực hiện đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh. Nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân dã hiến hàng chục nghìn m2 đất làm đường giao thông, điển hình là ông Nguyễn Trác Dụ - một cán bộ đảng viên hưu trí ở thôn Đan Giáp, xã Thanh Giang đã hiến 2.400m2 đất và hang trăm triệu đồng đề xây dựng NTM, hay anh Lê Xuân Quyết- sinh năm 1987 ở xã Cao Thăng đã có 20 lần hiến máu cứu người… Lực lượng vũ trang huyện đã thực hiện tốt phong trào “Thi đua quyết thắng”. Các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do cấp trên phát động. Các doanh nghiệp và người lao động đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo. Các đồng chí thương binh, bệnh binh gương mẫu thực hiện lời dạy của Bác Hồ “ Thương binh tàn nhưng không phế ”,...

Cũng tại buổi lễ trọng thể này, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng các ngành, đoàn thể, địa phương trong huyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực với kết quả tốt trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương không ngừng phát triển, giàu mạnh, văn minh.

Nhân dịp này, toàn huyện đã có 20 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác./.

Hữu Trình

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Thanh Miện thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn (01/04/2020)
- Công ty dược phẩm MC ủng hộ vật tư y tế phòng dịch Covid 19 cho huyện nhà  (30/03/2020)
- Đảng bộ Dân Đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 (26/03/2020)
- Các đồng chi lãnh đạo huyện tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ và bà con tại khu cách ly tập trung  (24/03/2020)
- Nhiều hoạt động chung tay cùng huyện Thanh Miện phòng chống dịch Covit 19 (24/03/2020)
- Chủ tịch UBND Huyện đối thoại với nhân dân Phượng Hoàng Hạ- Thị trấn Thanh Miện liên quan đến công tác bồi thường GPMT xây dựng 3 dự án. (09/08/2019)
- Thanh Miện triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về hoàn thành xây dựng huyện Nông thôn mới (07/08/2019)
- Chủ tịch UBND huyện kiểm tra chỉ đạo khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 3 (04/08/2019)
- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động nắm bắt dư luận xã hội(02/08/2019)
- Huyện nhà tổ chức lễ cầu siêu và thắp nến tri ân tại NTLS xã Phạm Kha (26/07/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 15) Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 14) Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 04/4/2020
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 13) Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/3/2020
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 12) Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 22/3/2020
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện (Tuần 11) Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Thanh Miện
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
Kết quả Giải quyết TTHC Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
- thử nghiệm
- thu nghiem 1
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 94
Hôm nay 661
Tháng này: 72,377
Tất cả: 848,342
THƯ VIỆN ẢNH