Kế Hoạch Giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Thanh Miện năm 2019

Kế Hoạch

Giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ

trên địa bàn huyện Thanh Miện năm 2019

Thực hiện Công văn số 101/SGTVT-P3 ngày 15/01/2019 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông năm 2019; Kế hoạch số 2862/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; lập lại trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Ban An toàn giao thông huyện xây dựng Kế hoạch giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện năm 2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông; phấn đấu kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ giảm từ 5%-10% so với năm 2018; từng bước khắc phục, xử lý một số điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông vào những ngày nghỉ Lễ, Tết;

2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm người đứng đầu các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương và các tầng lớp nhân dân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện đồng bộ, liên tục các chủ trương, giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện;

3. Tập trung khai thác các nguồn lực để đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, cải tạo các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông;

4. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, kiểm tra, xử lý các vi phạm;

5. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để lập lại trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông trên tất cả các xã, thị trấn; chấm dứt tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và thực hiện các hoạt động trái phép khác.

II. Nội dung, đối tượng, phạm vi thực hiện

1. Nội dung

- Giải tỏa tất cả các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh, Quốc lộ, qua địa bàn huyện quản lý;

- Giải toả các vi phạm hành lang an toàn giao đường bộ trên đất không hợp pháp, đơn vị quản lý đường đã lập biên bản vi phạm năm 2018 đến nay chưa tự giác tháo dỡ, giải toả;

- Tập trung giải tỏa tại các vị trí khu dân cư, đường cong, ngã ba, ngã tư, các điểm kinh doanh buôn bán, họp chợ tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ và các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông;

- Giải toả các vị trí kinh doanh vật liệu xây dựng; lều quán, bán mái tái lấn chiếm, sử dụng đất của đường bộ làm bãi rửa xe ô tô, xe máy; thực hiện biện pháp ngăn chặn chống tái lấn chiếm bằng rào chắn khi cần thiết;

2. Đối tượng

- Đối với vi phạm đặt, để biển quảng cáo, đổ vật liệu chiếm dụng lòng, lề đường vỉa hè tiến hành thu ngay để giải phóng lòng, lề đường, vỉa hè bảo đảm an toàn giao thông; đối với phương tiện dừng đỗ trái phép tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính; đối với con nêm, bục lên xuống, mái che, mái vẩy, công trình xây dựng trái phép tiến hành tháo dỡ;

- Giải toả các vi phạm khác trong phạm vi đất của đường bộ, đất hành lang giao thông đường bộ đơn vị quản lý đường bộ đã lập biên bản vi phạm năm 2018; các điểm kinh doanh tre nứa, vật liệu xây dựng, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, ngăn chặn các điểm đấu nối trái phép và các vi phạm khác gây mất an toàn giao thông;

- Đối với các trường hợp kinh doanh vật liệu xây dựng cố tình tái vi phạm đề nghị Sở Giao thông vận tải Hải Dương tổ chức rào chắn ngăn chặn;

- Các công trình đã được xây dựng trên diện tích đất hợp pháp, hợp lý yêu cầu chủ hộ ký cam kết giữ nguyên hiện trạng, không sửa chữa cơi nới đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ tự giác tháo dỡ.

3. Phạm vi giải tỏa hành lang an toàn đường bộ

Theo chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải Hải Dương.

III. Các bước thực hiện và thời gian giải toả

1. Về tuyên truyền, vận động

- Xác định đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, cần lựa chọn các hình thức phù hợp: Đảng uỷ, UBND các xã chỉ đạo và giao cho các ngành, tổ chức chính trị xã hội, các thôn, khu dân cư tiến hành tuyên truyền, vận động người dân sinh sống hai bên tuyến đường ký cam kết không chiếm dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè để sản xuất, kinh doanh, buôn bán và thực hiện các hoạt động trái phép khác, tự nguyện thu dọn, tháo dỡ các vi phạm;

- Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và các hoạt động của thôn, khu dân cư triển khai Kế hoạch giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2019; nhắc nhở, vận động những hộ dân vi phạm chấp hành việc thu dọn, tháo dỡ phần vi phạm theo quy định.

2. Các bước tiến hành thực hiện

Bước 1: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chủ trì, có sự phối hợp của đơn vị quản lý đường rà soát, phân loại đối tượng vi phạm, xác định phạm vi giải toả, vạch sơn, thống kê, khảo sát khối lượng, lập danh sách các trường hợp vi phạm lòng đường, vỉa hè trên phần đất hành lang giao thông từ 1- 5m tính từ mép nhựa trở ra mỗi bên tùy theo tình hình thực tế từng đoạn tuyến, thời gian hoàn thành xong trước ngày 31/3/2019.

Bước 2: Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo các ngành, tổ chức chính trị xã hội, các thôn, khu dân cư trực tiếp đến tuyên truyền, vận động, đôn đốc hộ gia đình tự nguyện tháo dỡ vi phạm (tập trung chỉ đạo giải toả đối với các trường hợp đã được đơn vị quản lý đường lập biên bản vi phạm năm 2018 trên đất không hợp pháp); trường hợp công trình vi phạm phức tạp chủ hộ không tự tháo dỡ được, UBND các xã, thị trấn hỗ trợ lực lượng, phương tiện tháo dỡ vi phạm.

Bước 3: Cấp xã tự giải toả: từ ngày 01/4/2019 đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, UBND các xã, thị trấn căn cứ kết quả rà soát, phân loại vi phạm chủ trì tổ chức giải toả; trong đó Chủ tịch UBND hoặc phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo lực lượng giải toả của địa phương phối hợp với lực lượng của đơn vị quản lý đường thực hiện giải tỏa các vi phạm thuộc địa bàn quản lý.

Bước 4: UBND huyện tổ chức liên ngành hỗ trợ giải toả đối với các vi phạm cố tình không chấp hành, thời gian thực hiện xong trước 30/9/2019 (Chi tiết có thông báo thời gian, phân công nhiệm vụ giải toả cụ thể sau).

Bước 5: Tổ chức bàn giao sau giải toả cho UBND xã, thị trấn chủ trì quản lý, có sự phối hợp của đơn vị quản lý đường.

3. Công tác quản lý hành lang sau giải toả

Sau khi UBND xã, thị trấn nhận bàn giao sau giải toả có trách nhiệm tuyên truyền, thông báo cho các hộ dân không được sử dụng trái phép hành lang giao thông đường bộ để kinh doanh, buôn bán; hướng dẫn các hộ treo biển quảng cáo song song với tim đường ngoài phạm vi quy định;

Đơn vị quản lý đường có trách nhiệm phát hiện các trường hợp tái vi phạm và thông báo bằng văn bản cho UBND xã, thị trấn để ngăn chặn kịp thời, sau 3 ngày nếu UBND xã không ngăn chặn, đơn vị quản lý đường lập biên bản với UBND xã báo cáo UBND huyện xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định;

Trong quá trình quản lý sau giải toả nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ đã giải toả thì đồng chí Chủ tịch UBND phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

IV. Công tác chỉ đạo, chế độ báo cáo.

1. Công tác chỉ đạo

Ban An toàn giao thông huyện có trách nhiệm tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ theo kế hoạch này; phối hợp với liên ngành hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện công tác giải toả các trường hợp cố tình không chấp hành tháo dỡ vi phạm; kiểm tra việc thực hiện công tác giải toả của các xã, thị trấn đảm bảo đúng quy định, tiến độ; xây dựng kế hoạch liên ngành hỗ trợ giải toả cụ thể của từng địa phương và triển khai thực hiện.

2. Chế độ báo cáo

Trong thời gian tổ chức thực hiện kế hoạch này, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo các bước đã thực hiện theo mốc thời gian nêu trên; đồng thời tổng hợp các vi phạm không tự giác tháo dỡ báo cáo UBND huyện trước ngày 30/4/2019 (qua phòng Kinh tế & Hạ tầng) để xây dựng kế hoạch liên ngành hỗ trợ giải toả.

Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc UBND các xã, thị trấn báo cáo kịp thời về Ban An toàn giao thông huyện thống nhất xin ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Thanh Miện năm 2019. Ban An toàn giao thông huyện đề nghị Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Xét xử lưu động vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy (19/07/2019)
- Cảnh giác với cách bán hàng các sản phẩm Hàn Quốc  (18/07/2019)
- Trung úy Nguyễn Văn Kha người chiến sỹ Công an tận tụy với công việc (15/07/2019)
- Huyện nhà chỉ đạo xã Hồng Quang tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ làm điểm trước khi triển khai đến các địa phương còn lại năm 2019 (19/06/2019)
- Công an huyện bắt đối tượng chuyên trộm cắp Tivi (07/06/2019)
- Huyện nhà tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn lực lượng với chủ đề “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên thi đua giành 3 nhất” (01/03/2019)
- Các đồng chí lãnh đạo huyện động viên lực lượng bảo vệ ANTT đêm giao thừa(05/02/2019)
- Tuổi trẻ huyện nhà náo nức chờ ngày nhập ngũ(02/02/2019)
- Tòa án nhân dân huyện xét xử lưu động 2 vụ án buôn bán pháo trái phép(31/01/2019)
- Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc(18/01/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019
+ Báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 của huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
+ Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019
+ Công khai quyết toán Ngân sách Nhà nước các cấp năm 2018 !
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Thanh Miện
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
Kết quả Giải quyết TTHC Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
- thử nghiệm
- thu nghiem 1
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 59
Hôm nay 903
Tháng này: 29,212
Tất cả: 536,624
THƯ VIỆN ẢNH