LỊCH LÀM VIỆC Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018

UBND HUYỆN THANH MIỆN

VĂN PHÒNG HĐND-UBND

 
   


Số: 52/LLV-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày 21 tháng 12 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện

Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018

 
   


Lãnh đạo

Thời gian

Đ/c Phạm Hồng Quảng

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

(1)

Đ/c Phạm Xuân Lởi

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

(2)

Đ/c Nhữ Văn Cúc

Chủ tịch

UBND huyện

(3)

Đ/c Bùi Hữu Tiếp

Phó Chủ tịch

UBND huyện

(4)

Đ/c Khổng Quốc Toản

Phó Chủ tịch

UBND huyện

(5)

Thứ 2

24/12

2018

Sáng

Dự HN kiểm điểm Đảng ủy xã Ngũ Hùng

Dự HN kiểm điểm Đảng ủy xã Thanh Giang

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

9h họp BCĐ xây dựng LVH, gia đình VH

Chiều

- Dự HN kiểm điểm Đảng ủy thị trấn TM;

- Dự họp TK UBND huyện

Dự họp thường kỳ UBND huyện

Họp thường kỳ UBND huyện

Dự HN tổng kết thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2018 tại tỉnh

Họp Sở NN&PTNT

Thứ 3

25/12

2018

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Dự HN khách hàng Điện lực Thanh Miện

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Họp UBND tỉnh

Chiều

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Dự HN triển khai công tác GTVP hành lang lưới điện cao áp

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Dự HN triển khai công tác GTVP hành lang lưới điện cao áp

Thứ 4

26/12

2018

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

- Tiếp công dân;

- Họp BCH Đảng ủy CQ

Chiều

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Làm việc tại cơ quan

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Tiếp công dân


(1) (2) (3) (4) (5)

Thứ 5 27/12

2018

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đối thoại giải quyết đơn thư của ông Quý xã Tứ Cường, ông Cơ xã Lam Sơn

Đối thoại giải quyết đơn thư của ông Quý xã Tứ Cường, ông Cơ xã Lam Sơn

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp Thường trực Huyện ủy

Dự HN tập huấn triển khai thực hiện NĐ 61 của CP về CCHC

Dự HN tập huấn triển khai thực hiện NĐ 61 của CP về CCHC

Thứ 6

28/12

2018

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự HN trực tuyến của Chính phủ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự HN trực tuyến của Chính phủ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 7

29/12

2018

Sáng

   

Dự HN trực tuyến của Chính phủ

   

Chiều

         

CN

30/12

2018

Sáng

         

Chiều

         

Ghi chú: Nghỉ Tết dương lịch từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019, làm bù vào ngày 05/01/2019 (thứ 7).

Trên đây là Lịch làm việc của Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND huyện. Văn phòng HĐND-UBND huyện xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện uỷ ;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Cổng thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

An Đăng Sáng

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Quyết định công bố hết dịch tả lợn Châu Phi tại xã Lê Hồng (23/09/2019)
- Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019  (20/09/2019)
- Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019  (13/09/2019)
- QĐ công bố hết dịch tả lợn Châu Phi xã Tứ Cường và Lê Hồng (10/09/2019)
- Quyết định công bố hết dịch tả lợn Châu Phi ngày 28-8-2019 (06/09/2019)
- LỊCH LÀM VIỆC Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018 (17/12/2018)
- THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (14/12/2018)
- LỊCH LÀM VIỆC Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018 (02/12/2018)
- LỊCH LÀM VIỆC Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018 (28/11/2018)
- Xã Ngũ Hùng đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới (11/07/2018)
++ THÔNG BÁO
+ Quyết định công bố hết dịch tả lợn Châu Phi tại xã Lê Hồng
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019
+ Lịch làm việc Của Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND huyện Thanh Miện Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019
+ QĐ công bố hết dịch tả lợn Châu Phi xã Tứ Cường và Lê Hồng
+ Quyết định công bố hết dịch tả lợn Châu Phi ngày 28-8-2019
Lịch làm việc
Thông báo mời hợp
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ Công huyện Thanh Miện
Bộ Thủ tục Hành chính Huyện
Kết quả Giải quyết TTHC Huyện
TTHC tỉnh Hải Dương
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
++ ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN
- thử nghiệm
- thu nghiem 1
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của huyện
Văn bản ban hành của tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 82
Hôm nay 727
Tháng này: 26,222
Tất cả: 570,306
THƯ VIỆN ẢNH