Trang chào mừng Sơ đồ web Liên hệ
  Skip navigation links
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Các phòng ban chuyên môn
Quy chế làm việc của UBND
Tin tức - Sự kiện
Kinh tế - Chính trị
Văn hóa - Xã hội
An ninh quốc phòng
Tin tức khác
Lịch làm việc
Văn bản chỉ đạo điều hành
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Quyết định thu hồi đất của UBND
 
   
   
Cập nhật : 10/9/2017 3:25 PM 
 
Thường trực HĐND huyện giám sát công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 – 2016 

Trong các ngày 19, 20, 22, 27 và ngày 29/9, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện giám sát về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 – 2016 tại các xã: Đoàn Kết, Phạm Kha, Chi Lăng Bắc, Tứ Cường và phòng Giáo dục - Đào tạo huyện. Đồng chí Phạm Hồng Quảng – Phó chủ tịch TTHĐND huyện làm Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

 

                                            Ảnh: Đoàn giám sát tại xã Tứ Cường 

        Trong giai đoạn 2011 – 2016, công tác giáo dục trên địa bàn huyện đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Huyện uỷ đã có nghị quyết về tăng cường công tác giáo dục, có kế hoạch và giải pháp nâng cao công tác giáo dục trên địa bàn, UBND huyện ban hành kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất giai đoạn 2011 – 2016…..Kết quả, mạng lưới truờng lớp và chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà được giữ vững, trong đó, chất lượng mũi nhọn đã có những bước chuyển biến đáng kể. Đến nay, toàn huyện đã có 821 phòng học kiên cố cao tầng, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy cũng đã được quan tâm đầu tư mua sắm đảm bảo công tác dạy và học. Toàn huyện có 1.920 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, tỷ lệ định mức GV/lớp ở các bậc học đảm bảo theo quy định. Đến hết năm 2016, toàn huyện đã có 40 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 03 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tại các xã, thị trấn, công tác giáo dục cũng đã được quan tâm đúng mức. Cụ thể:

Trên địa bàn xã Tứ Cường, trong 5 năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tứ Cường đã có sự quan tâm tới công tác giáo dục. Xã luôn là 1 trong những địa phương nằm trong tốp đầu của huyện, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn năm sau luôn cao hơn năm trước. Các cấp học cũng đã tích cực tham mưu với các cấp chính quyền quan tâm tạo điều kiện để nhà trường thực hiện đề án phát triển giáo dục ở 3 cấp học, duy trì và thực hiện nề nếp các hoạt động chuyên môn. Kết quả, quy mô giáo dục ngày càng phát triển, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường ở các cấp học đã tăng dần qua các năm. Duy trì chuẩn giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đều đảm bảo. Đến nay 2/3 trường trên địa bàn xã đã đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, công tác giáo dục trên địa bàn xã còn gặp rất nhiều khó khăn. Là 1 xã đông dân với số học sinh trên 2.000 em đòi hòi cơ sở vật chất cho việc dạy và học rất lớn. Tuy nhiên các phòng học trên địa bàn đã xây dựng cách đây hơn 20 năm đã không còn đáp ứng nhu cầu dạy và học hiện nay. Tất cả các trường trên địa bàn đều thiếu phòng học và có nhiều phòng xuống cấp. Trong đó, trường Tiểu học thì hiện nay phải học làm 2 khu gây nhiều khó khăn cho việc học, an toàn của học sinh. Trường MN thì phải học tại 4 điểm, cơ sở vật chất phục vụ việc học và vui chơi của các cháu không đảm bảo.

Trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc, Báo cáo tại cuộc giám sát cho thấy, giai đoạn 2011 – 2016, xã Chi Lăng Bắc đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống trường lớp đã được đầu tư kiên cố, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Bám sát vào các văn bản huớng dẫn của cấp trên, của huyện uỷ - HĐND – UBND, Phòng GD ĐT huyện về đăng kí xây dựng trường chuẩn, Đảng uỷ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về giáo dục ở 3 nhà trường, xây dựng kế hoạch chi tiết xây dựng trường chuẩn quốc gia, hỗ trợ kinh phí xây dựng, tu sửa và mua sắm trang thiết bị của nhà trường. Kết quả, Năm 2013 trường Tiểu học và năm 2014 trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23 nhiệm kì 2015 – 2020 ra nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện trường THCS đăng kí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn này. Tuy nhiên, hiện nay diện tích quy hoạch của 3 cấp học chưa đảm bảo theo quy định của Bộ GD nên ảnh hưởng đến công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.  Hiện trường MN của xã còn thiếu 3 – 5 phòng dẫn đến các lớp đều có số cháu nhiều so với quy định, các công trình phụ trợ đã xuống cấp; trường Tiểu học và THCS còn một số phòng học xuống cấp; Trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy đã đủ danh mục nhưng thiếu về số lượng….

Trên địa bàn xã Đoàn Kết: trong những năm vừa qua công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã đã được thực hiện có hiệu quả. Cấp ủy chính quyền xã đã nghiêm túc quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng trường chuẩn quốc gia. Giai đoạn 2011 – 2016, công tác giáo dục có nhiều tiến bộ và đtạ nhiều kết quả phấn khởi. Chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện được nâng lên. Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập từng bước được xây dựng và sung kịp thời. Các nhà trường đã duy trì tốt chất lượng, số học sinh giỏi và họa sinh đạt giải trong các cuộc thi ở các cấp học năm sau luôn cao hơ năm trước. Trường THCS, trường TH giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia; trường mầm non đnag tích cực xây ựng chuẩn. Các chương trình xã hội hóa được các cấp, các nagnhf và các tầng lớp nhân dân quan tâm….Tuy nhiên công tác giáo dục trên địa bàn xã cũng còn 1 số tồn tại như: cơ sở vật chất của các nhà trường chưa đạt so với yêu cầu đề ra, chất lượng giáo dục đại tà chưa đồng đều, học sinh trung bình yếu còn ở mức cao; công tác xã hội hóa, sựu phối hợp giữa gia đình nhà trường còn hạn chế….

Phát biểu tại buổi giám sát các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ các vấn đề mà trong công tác xây dựng trường chuẩn trên địa bàn gặp phải như: 1 số khó khăn trong công tác xây dựng trường chuẩn QG tại các trường THCS như: cơ sở vật chất các trường đang xây mới và các trường đến hạn kiểm tra sau 5 năm còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về CSVC; Các trường tiểu học xây dựng sớm về chuẩn quốc gia đến nay nhiều vấn đề như: cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu, thiếu phòng chức năng, sân tập…..Mầm non đến nay tỷ lệ chuẩn QG thấp tuy nhiên kinh phí đầu tư cho CSVC nhiều dẫn đến khó khăn cho công tác xây dựng chuẩn, đến nay MN trong toàn huyện thiếu 70 phòng học so với số học sinh hiện tại…công tác tuyên truyền về xây dựng chuẩn quốc gia trên hệ thống thông tin truyền thông….

Qua giám sát, đoàn giám sát của huyện yêu cầu phòng GD ĐT và các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Thường xuyên tập huấn phương pháp dạy học mới, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn, từ đó có giải pháp và kế hoạch cụ thể để thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá nhân quan tâm, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tạo được sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, phát huy được các nguồn lực trong nhân dân để đóng góp xây dựng các nhà trường. Từ đó nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn./.

Phạm Loan

In trang Quay lại Lên trên
Thông báo
Lượt truy cập
60380