TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Mã số PAKN
Họ và tên người phản ánh
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
Xin hỏi về lệ phí đăng ký điện và nước sạch
Công an cảnh sát tuần tra tại thị trấn
Chuyển khẩu
Cấp CMTND
Xây dựng mộ trên đất nông nghiệp